Tillbaka

A5. Varning för avsmalnande väg

Märket anger en varning om att vägen smalnar av. Märket visar att vägen kan smalna av på endast höger sida, endast vänster sida eller båda sidor.

Hitta din depå