Tillbaka

C15. Förbud mot gångtrafik

Märket sätts ofta upp vid vägar med hög trafik och gångtrafik är olämplig, till exempel i närheten av motorvägar.

Hitta din depå