Tillbaka

X7. Vägbom

Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik. En bom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.

Hitta din depå