Faktureringsinformation

Riktlinjer som gäller vid fakturering till Road Rental. För fakturering till våra depåer hänvisar vi er till respektive depå.

 

Road Rentals allmänna krav vid fakturering

Utöver skatteverkets allmänna krav på en faktura, har Road Rental egna krav för att fakturan skall godkännas och betalas. Uppfylls inte kraven kommer fakturan returneras.

 • Fakturan måste vara utställd med mottagarens fullständiga, juridiska namn
  (Namnet på Road Rental bolag du ställer fakturan till)
 • Fakturan måste vara märkt med korrekt Road Rentals referensnummer
 • Svenska leverantörer skall vara godkända för F-skatt
 • Road Rental förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation
 • Road Rental tillämpar betalningsvillkor 30 dagar efter mottagen och godkänd faktura. Detta gäller om inte annat finns reglerat i skriftliga avtal med Road Rental
 • Road Rental ber om att leverantören har sin e-mail adress på fakturan
 • Uppförandekod

Läs mer på Skatteverkets vägledning här

 


 

Märkning av fakturor

Alla fakturor som skickas till bolag inom Road Rental-koncernen måste innehålla följande referensinformation:

 • Referensnummer

Numerisk information, antal positioner varierar beroende på verksamhet. Road Rentals beställare ansvarar för att ge er korrekt information vid beställning.

 • Referensperson

Förnamn och efternamn på beställaren i Road Rental.

 


 

PDF-faktura via e-post

Faktura kan skickas via e-post till respektive depå:

Stockholm: faktura@roadrental.se
Örebro: faktura.orebro@roadrental.se
Mitt: faktura.mitt@roadrental.se
Jönköping: faktura.jonkoping@roadrental.se
Sydväst: faktura.sydvast@roadrental.se
Nord: faktura.nord@roadrental.se

 • Till dessa adresser skickas endast Faktura
 • Fakturan ska vara bifogad till e-post som ett PDF dokument
 • En PDF ska innehålla hela fakturan inklusive bilagor
 • Du kan bifoga flera fakturor i samma mail, bara det är en PDF fil per faktura

 


 

Fakturauppgifter

Road Rental Scandinavia AB

Org.nr 559160-8780
Staffans Väg 7
192 78 Sollentuna

Road Rental Örebro AB

Org.nr 556890-2497
Myrmalmsgatan 6
703 63 Örebro

Road Rental Mitt AB

Org.nr 559209-8320
Elledningsgatan 7
721 37 Västerås

Road Rental Jönköping AB

Org.nr 559068-1754
Mogölsvägen 11
555 93 Jönköping

Road Rental Syd & Väst AB

Org.nr 559405-6888
Staffans Väg 7
192 78 Sollentuna

Road Rental Nord AB

Org.nr 559405-6870
Staffans Väg 7
192 78 Sollentuna