Vi hjälper till med din
trafikanordningsplan

Låt oss sköta din planering. Vi tar fram en TA-plan för
godkännande och hjälper dig med de tillstånd du
behöver för att genomföra din trafikanordning.

Läs mer om hur vi jobbar med TA-Plan
Bil kör över en väg på en plats med en trafikanordning som skyddar vägarbetare

Vi hjälper dig med en TA-plan

En trafikanordningsplan eller en så kallad TA-plan är en fullständig beskrivning på hur ett
vägarbete ska märkas ut och säkras efter det regelverk som råder. TA-planen innefattar
även information om själva vägarbetet, utmärkning av vägmärken, skydd för trafikanter,
vägmarkeringar och övriga anordningar som tillhör arbetsplatsen.

Vad innehåller en TA-plan?

TA-planen ritas upp skalenligt av Road Rental
och vi tar både hänsyn till väghållarens och
till kundens underlag, alternativt så tar vi fram
eget underlag och samordnar avstängningen
med väghållaren och övriga aktuella parter.
Tillsammans så ser vi till att er framtida
arbetsplats blir säker och korrekt
implementerad.

När får jag min TA-plan?

Beroende på ort och omfattning kan det
dröja 2–3 veckor innan en
tillståndshandläggare har godkänt en
trafikanordningsplan så det är
rekommenderat att samtidigt ansöka om
bygglov eller polistillstånd om det är aktuellt
för uppdraget!

Taxor & Vite

Det är även värt att tänka på att olika
väghållare har olika taxor som debiteras till
entreprenören. Våra projektledare hjälper dig
självklart att ta reda på om debiteringen är en
löpande eller fast avgift.

Vitesbelopp för bristfälliga arbeten skiljer sig
även från väghållare och kommun!

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning