Road Rentals åtaganden
och värderingar

Vi har fastställt ett antal policys och riktlinjer för att styra verksamheten. Dessa styrdokument uppdateras löpande för att spegla förändringar i verksamheten och nya krav.

Här hittar du våra dokument och riktlinjer för nedladdning

HR-chef
Lars Westerberg
E-post