Visselblåsning

Vi strävar efter att driva vårt företag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är det viktigt för oss att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Hjälp oss göra rätt

För Road Rental med dotterbolag är ett öppet klimat och en hög affärsetik viktig. Vi hoppas och tror därför att eventuella missförhållanden rapporteras till valfri chef inom organisationen.

Om du har upplevt eller känner till allvarliga oegentligheter eller missförhållanden inom Road Rental med dotterbolag och vill rapportera detta anonymt är du välkommen att använda vår visselblåsartjänst. Genom visselblåsartjänsten är du garanterat anonym.

Visselblåsartjänsten är tänkt att i första hand hantera följande typer av ärenden:

  • Brottslig aktivitet så som till exempel mutor, förfalskning och miljöbrott
  • Korruption
  • Allvarliga brister i arbetsmiljö
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

 

Hur går det till?

Lämna rapporten via länken eller genom att skanna QR-koden med din mobil.
https://ws.qbase.se/road-rental/