Tillbaka

T5. Totalvikt

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.

Hitta din depå