Vi erbjuder digitala och
fysiska APV-utbildningar.

Arbete på och längs våra vägar kräver rätt utbildning och kompetens.
Att ha kunskaper inom ämnet och en förståelse för uppgiften är nyckeln till att kunna förutse och undvika de olyckor och risker som finns vid en bygg- och anläggningsarbetsplats.
Våra utbildningar och föreläsningar ger er verktygen att skapa en trygg och säker arbetsplats.

Road Rental utbildar i hela Sverige. Våra kompetenta och engagerade utbildningsledare erbjuder utbildningar på alla orter runt om i Sverige - på plats eller digitalt.
Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för alla företag.
Har ni svårt att avbryta produktionen under arbetsveckan finns möjligheten till utbildningar på kvällar och helger.

Kontakta vår utbildningsavdelning för ett upplägg som passar dig. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och branschens krav.

Kontaktperson