Fördelar med att gräva året om – Tjältining med Road Rentals HeatWork-maskiner.

12/7/2021
4 min läsning

Historiskt sett har grävning förpassats till de månader där det inte finns tjäle i marken. När temperaturen går under nollgradigt fryser vattnet i marken som sväller upp till 10%. Många arbeten har fått vänta till våren vilket har inneburit längre projekt, svårare projektering samt överbelastning av de företag som ska utföra grävandet. I denna artikel går vi igenom några av fördelarna med att använda våra moderna tjältiningsmaskiner från HeatWork.

Grävning vintertid är å andra sidan inget nytt, genom åren har det funnits processer för att värma upp mark men de har varit ineffektiva och skadliga mot miljön. En annan vanlig lösning har varit att gräva upp marken på hösten och invänta våren, vilket i många fall har haft en onödigt lång, negativ påverkan på infrastruktur.

En annan problematik som uppstår när markarbeten endast kan utföras under årets varmare månader är att det blir svårt för kunder att få tag i grävföretag som har tid att utföra jobben. Projekt blir försenade i onödan och när grävföretag upplever stora säsongsskillnader i arbetsbörda är det svårt att driva en lönsam verksamhet, det är till exempel vanligt att företag blir tvungna att minska ner på personal för att sedan anställa igen några månader senare. Med HeatWork’s miljövänliga tjältiningsmaskiner kan grävningen fortsätta under årets alla månader vilket lättar på trycket och låter beställare och leverantörer planera sina projekt mer effektivt.

Äldre metoder för tjältining har förlitat sig på uppeldande av kol och andra fossila bränslen. Förutom att vara skadligt för miljön, globalt som lokalt, kräver denna typ av process konstant övervakning på grund av risken för eldsvåda. Denna äldre typ av lösning erbjuds fortfarande men överges mer och mer i takt med att miljövänliga alternativ för tjältining blir allt mer effektiva och tillgängliga. Moderna tjältiningslösningar kräver minimal uppsyn och låter arbetsstyrkan fokusera på sitt uppdrag.

En annan fördel med moderna lösningar som HeatWork för markuppvärmning och tjältining är att de inte bara värmer upp marken. HeatWork’s tjältiningsmaskiner ger användaren fullständig kontroll över temperaturen vilket innebär att de har många fler användningsområden, till exempel härdning av betong, uttorkning och uppvärmning av arbetstält.

Har ni projekt som sträcker sig över vintermånaderna? Kontakta din närmsta Road Rental-depå för att få snabb och professionell hjälp eller läs mer om tjältining på denna länk!