Vad är en Trafikanordningsplan (TA-plan)

7/22/2021
3 min läsning

Vad är ett bra exempel på en TA-plan?

En TA-plan eller trafikanordningsplan innehåller detaljerad information om ett vägarbete och hur det ska märkas ut korrekt.

Syftet är att skapa en trygg och säker arbetsplats, både för arbetarna och tredje part som passerar. Ett vägarbete i en trafikintensiv miljö kan vara väldigt komplext att utföra och många funktioner i trafikflödet kan påverkas och detta måste alltid tas upp i TA-planen.

Det är många aspekter som man ska ta i bekännelse i upprättandet av en TA-plan, hur tar sig räddningstjänst fram genom vägarbetet, finns det möjligheter för leveranser för boende i området? Finns det utrymme för bussar och andra stora fordon eller måste dessa ledas om? Hur t.ex. fungerar snöröjning genom arbetsområdet?

TA-planen ska även beskriva vilken typ av skyddsbarriär, inhängning av arbetsplatsen eller utmärkning av arbetsområdet i form av skyltning som gäller samt hur arbetsfordon ska placeras ut i arbetsområdet.

Hur ansöker man om en TA-plan?

En TA-plan ansöker man om hos den aktuella väghållaren, det kan gälla allmänna vägar, kommunala vägar eller enskilda vägar. Allmänna vägar har staten hand om genom Trafikverket väghållaransvar, kommunerna ansvarar för de kommunala vägarna och enskilda vägar ansvaras för av antingen en vägförening, samfällighetsförening eller enskild fastighetsägare.

Väghållarna har olika ansökningsorgan som används för att hålla koll på de olika arbetena som sker på väghållarens vägar.

Vilka tillstånd ska man tänka på utöver TA-planen?

Polistillstånd är viktigt att ansöka om, om arbetet sker på offentlig plats. Skulle man t.ex. behöva ställa upp byggsäckar, en container eller mobilkran på en offentlig plats så krävs polistillstånd.

Schakttillstånd är ett annat tillstånd som krävs för att få gräva, borra, dra ledningar och utföra markarbeten i offentlig mark.