Projekt: Katarina Bangata

6/11/2023
2 min läsning

I centrala Stockholm hjälper vi vår kund Aarsleff Pipe Technologies med projektering och avstängningsmaterial när man renoverar en ca 700m lång kombinerad ledning på Södermalm. I projektet använder man sig av schaktfri ledningsförnyelse och relining.

I centrala Stockholm hjälper vi vår kund Aarsleff Pipe Technologies med projektering och avstängningsmaterial när man renoverar en ca 700m lång kombinerad ledning på Södermalm. I projektet använder man sig av schaktfri ledningsförnyelse och relining.

Med hjälp av denna teknik är det möjligt att förnya utslitna ledningar i marken på ett tidsbesparande och kostnadseffektivt sätt där inte träd, buskar och vägar påverkas som med vanlig schaktteknik. Arbetet är färdigt på 1-2 månader till skillnad från den normala schaktningsmetoden som skulle ha tagit flera år.

Hör vad vår projektledare Alexander DeLotuz har att säga om projektet nedan:

Den 100 år gamla ledningen som renoveras servar ca 8500 boende och 3000 verksamheter vilket kräver en gedigen förbipumpning. Genom ledningarna som under arbetet är ovan mark pumpas det förbi ca 400 liter i sekunden, det vill säga 3 fulla badkar. Tack för förtroendet- Aarsleff!