Projekt Östra Nobelgatan, Örebro

7/26/2022
2 min läsning

Projektet som just nu pågår i centrala Örebro innefattar b.la. nybyggnation av gång- och cykelbana som ska göra det enklare för tredje man att ta sig fram i de centrala delarna av staden.

I Örebro pågår just nu ett projekt där man ska bygga en gång- och cykelbana på Östra Nobelgatan. Vägen är en sträcka som många trafikanter passerar dagligen och ska nu breddas för att göra plats för en gång- och cykelbana för att skapa en säkrare väg för tredje man. 

Vi bistår vår kund Brogrund Mark AB med en helhetslösning inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet där vi bland annat bistår med framtagning av TA-planer, trafikanordningar, tillsyn & permanent skyltning.

Drönarfilm över arbetsplatsen på Östra Nobelgatan

Projektet har innefattat

  • Nybyggnation av gång- och cykelbana
  • Förflyttning av gångbana
  • Ombyggnation av refuger
  • Ny belysning
  • Nytt övergångsställe
  • Dragning av nya kablar till trafikljus

Arbetet startade i april och beräknas vara klart under sista delen av augusti. Road Rental är väldigt glada över att få vara med och bidra i detta centrala projekt och visa våra färdigheter tillsammans med vår kund Brogrund Mark AB.