Road Rental expanderar genom förvärv av Trafikbutiken

8/18/2021
1 min läsning

Road Rental Scandinavia AB har förvärvat 100% av aktierna i TB Group AB som bedriver Trafikbutiken med verksamhet med flera depåer i Mälardalen samt i Örebro, Karlskoga och Jönköping. Trafikbutiken startades år 2013, omsätter ca 45 MSEK år 2020 och har med sina 22 anställda över 30-års erfarenhet i branschen.


”Genom förvärvet av Trafikbutiken får vi tillgång till ett mycket kompetent företag med en stor kundbas och många duktiga medarbetare med flera års erfarenhet inom trafikanordningar. Trafikbutiken håller en välkänt hög servicenivå och har ett stort personligt engagemang i sitt kunderbjudande. Det är en grundbult i Road Rentals verksamhet och har varit en viktig faktor vid val av företag att förvärva, där motsvarade Trafikbutiken våra högst ställda förväntningar. Mälardalen är samtidigt en region med hög tillväxt och enorma satsningar på infrastruktur som kommer att genomföras de närmaste åren. Det finns således en stor efterfrågan och vi kommer nu att kunna erbjuda våra befintliga kunder den bästa helhetslösningen inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet även i Mälardalen, Örebro och Jönköping.”

– Jimmy Hansson, VD Road Rental Scandinavia AB