Road Rental Scandinavia AB har tilldelats certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

12/9/2021
2 min läsning

Road Rental fortsätter att sätta kunden i fokus och arbetar ständigt med nya förbättringar. Genom ISO 9001 säkerställer Road Rental en effektiv och affärsorienterad kvalitetsledning av vårt kunderbjudande – Helhetsleverantör inom trafikanordningar och arbetsplatssäkerhet. Med kontinuerlig uppföljning av behov och förväntningar från verksamhetens olika intressentgrupper skapas goda förutsättningar för framtida tillväxt.

Road Rental har lagt grunden för ett strukturerat miljöarbete med hjälp av ett dokumenterat miljöledningssystem, ISO 14001. Standarden ger oss en arbetsmodell för ständiga förbättringar av miljöarbetet och med ett livscykelperspektiv som grund för verksamhetens olika beslutssituationer känner vi oss trygga med att alltid göra det lilla extra för vår omgivning.

Road Rental bedriver verksamhet i trafikintensiv miljö. Med ISO 45001 som är en standard för arbetsmiljö, månar vi om våra anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Genom ledningssystemet arbetar vi fortlöpande med att upptäcka och förebygga risker på arbetsplatsen vilket även leder till minskade kostnader för sjukfrånvaro.

”Genom att certifiera Road Rental enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 bevisar vi för våra kunder, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter att vi menar allvar och vill göra skillnad och att vi aktivt strävar mot förbättring inom dessa viktiga områden. Att införandet av dessa ledningssystem även skapar konkurrenskraft och är en förutsättning för vår framtida tillväxt, genererar ökad trivsel och mindre kostnader samt ökar vår prestation ser vi bara som en bonus. Den här processen har även varit ett bra sätt att hålla företaget uppdaterat gentemot gällande regulatoriska krav, miljölagstiftning samt arbetsmiljölagstiftning”

– Jimmy Hansson, VD Road Rental Scandinavia AB

För ytterligare information kontakta:

Jimmy Hansson, VD Road Rental Scandinavia AB

Tel: 070-921 01 61

E-post: jimmy@roadrental.se