Tillbaka

Mobil cobra rotationsgrind

Mobil cobra är en en dubbelriktad rotationsgrind som ger säkerhet och säkerställer effektivt tillträde. Den gör det enkelt att kontrollera förbjudna områden och hålla obehöriga utanför. Rotationsgrinden går att styras via knappsats, kortläsare, ID06 och andra elektroniska styrenheter.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

Mobil svalan skjutgrind

Mobil robust slaggrind

Mobil solidgate vikgrind