Tillbaka

GP-Link

GP-Link 1.5 är tillverkad i betong och har en patenterad skarv. Barriärens vikt ger den en unik förmåga att mjukt fånga upp påkörande fordon. GP-link 1.5 är testad vid VTI i Linköping och är CE-märkt. Denna barriär får användas både i Europa och USA.

Tekniska specifikationer

Finns i längderna:
1000 mm, 3000 mm, 6000 mm
samt start/stop.

Vikt:
1000 mm, 500 kg
3000 mm, 1500 kg
6000 mm, 3000 kg

Hitta din depå
GP-Link produktbild.