Tillbaka

A4. Varning för stigning

Märket anger kraftig stigning. Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

A1. Varning för farlig kurva

A2. Varning för flera farliga kurvor

A3. Varning för nedförslutning

A5. Varning för avsmalnande väg