Tillbaka

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Förbudet gäller inte för moped klass II. För förbud mot moped klass II behövs en tilläggstavla till detta märke.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

C1. Förbud mot infart med fordon

C2. Förbud mot trafik med fordon

C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

C5. Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I