Tillbaka

F37. Avståndstavla

Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande. Avståndet anges i kilometer. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

F34. Vägvisare

F35. Tabellvägvisare

F36. Platsmärke

F38. Cykelled