Tillbaka

Rinnande ljus

Master lampan ger impulser för den följande tidsfördröjande tändningen av de följande lamporna som är i hopkopplade med kabel i en rad. Fotocellkontroll för dag och nattanvändning eller endast natt. Strömförsörjning 12 v till Masterlampan som sedan försörjer de andra lamporna i systemet. Kommer i par som moder och dotter. Mått: 140 x 230 x 240mm. 12V

Hitta din depå

Relaterade Produkter

Avstängningslykta fast rött sken

Varningslykta gult blinkande sken

Förvarningsljus