Tillbaka

Vinkelrör till GP-Link

Kopplar samman två GP-Link för att erhålla en vinkel ner till 70 grader mellan GP-Link:arna. Robust och enkel konstruktion som tål tuff behandling. Vikt 6,5kg.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

GP-Link 3m

GP-Link 1m

GP-Link 6m Start/avslut

GP-Link 3m Start/avslut