Tillbaka

A22. Varning för flerfärgssignal

Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar. Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.

Hitta din depå