Tillbaka

A35. Varning för järnvägskorsning med bommar

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.

Hitta din depå