Tillbaka

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Förbudet gäller inte för moped klass II. För förbud mot moped klass II behövs en tilläggstavla till detta märke.

Hitta din depå