Tillbaka

C44. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla.

Hitta din depå