Tillbaka

H23. Förberedande upplysning om vägnära service

Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa. Symbol för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn. På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning.

Hitta din depå