Tillbaka

H4. Gas för fordonsdrift

Märket anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket. Förkortningen CNG anger komprimerad naturgas. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förkortningar som får förekomma och vad de anger.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

H1. Informationsplats

H2. Fordonsverkstad

H3. Drivmedel

H5. Servering