Tillbaka

X4. Avfartsskärm

Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.

Hitta din depå