Tillbaka

X1. Markeringspil

Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i den gula pilens eller de gula pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva. Antalet pilar är anpassat till förhållandena på platsen. Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

X2. Markeringsskärm för hinder

X3. Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

X4. Avfartsskärm

X5. Gul ljuspil eller ljuspilar