Utbildare

9/11/2023
2 min läsning

Vem är du och vad gör du på Road Rental?

Jag heter Jasmine Sjölander och arbetar som utbildare inom Arbete på väg. Jag utgår från Stockholm men det blir även en del resor till andra regioner. Tillsammans med mina kollegor planerar, utför, analyserar och utvecklar jag våra utbildningar. Utöver allt som rör utbildningar inom företaget så agerar jag bollplank och expert på att tolka olika lagar och regler- relaterade till utförandet av ett säkert vägarbete.

Vad är det roligaste med ditt jobb och vad ser du som viktiga egenskaper?

Det roligaste med mitt jobb är variationen. Ena dagen står jag som kursledare inför en massa människor som aldrig ställt en fot på ett vägarbete och nästa dag kan jag vara med i en upphandling av ett projekt som rådgivare inom trafiksäkerhet. För att kunna säkerställa en givande utbildning på individuell nivå så är min viktigaste egenskap att fånga upp individers olika sätt att lära sig, samt vad de engageras och utvecklas av.