Tillbaka

Körbro 10 m

Trafikbro utformad för utmanande schakt i trafikerad miljö som kräver full framkomlighet. Totallängden är 10 meter och sektionsbredden är 1,5 meter.

Tekniska specifikationer

Totallängd: 10 m
Sektionsbredd: 1,5 m
Vikt: 1850 kg
• Tårplåt med strukturfärg för bra grepp
• Skarvbana i bredd i önskat antal
• Räcke med fotlist som uppfyller EN13374-A
• FEM-beräknad
• Uppfyller belastningsklasserna BK1-3.
• Specad för upp till 24 tons axeltryck
• Uppfyller Trafikverkets TRVK Bro 11
• Fritt upplägg upp till 6 m beroende på underlag

Hitta din depå

Relaterade Produkter

Körplåt 6m

Körplåt 5m

Körplåt 4m

Körplåt 3m