Tillbaka

A11. Varning för stenskott

Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

A1. Varning för farlig kurva

A2. Varning för flera farliga kurvor

A3. Varning för nedförslutning

A4. Varning för stigning