Tillbaka

A24. Varning för sidvind

Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

A1. Varning för farlig kurva

A2. Varning för flera farliga kurvor

A3. Varning för nedförslutning

A4. Varning för stigning