Tillbaka

A40. Varning för annan fara

Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

A1. Varning för farlig kurva

A2. Varning för flera farliga kurvor

A3. Varning för nedförslutning

A4. Varning för stigning