Tillbaka

C43. Slut på vändplats

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C42, vändplats.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

C1. Förbud mot infart med fordon

C2. Förbud mot trafik med fordon

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul