Tillbaka

C7. Förbud mot trafik med tung lastbil

Märket avser förbud mot trafik med tung lastbil. Avser förbudet även mot trafik med lätt lastbil anges detta på en tilläggstavla.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

C1. Förbud mot infart med fordon

C2. Förbud mot trafik med fordon

C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul