Tillbaka

D1. Påbjuden körriktning

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

D2. Påbjuden körbana

D3. Cirkulationsplats

D4. Påbjuden cykelbana

D5. Påbjuden gångbana