Tillbaka

D2. Påbjuden körbana

Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

D1. Påbjuden körriktning

D3. Cirkulationsplats

D4. Påbjuden cykelbana

D5. Påbjuden gångbana