Tillbaka

F10. Platsmärke

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

F1-1. Orienteringstavla

F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

F3. Tabellorienteringstavla

F4. Avfartsorienteringstavla