Tillbaka

F3. Tabellorienteringstavla

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

F1-1. Orienteringstavla

F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

F4. Avfartsorienteringstavla

F5. Vägvisare