Tillbaka

F33. Räddningsplats

Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Siffran anger räddningsplatsens nummer. Avvikelse från färg får inte ske.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

F1-1. Orienteringstavla

F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

F3. Tabellorienteringstavla

F4. Avfartsorienteringstavla