Tillbaka

I2. Turistområde

Symbolen på märket är anpassad till temat förturistområdet.Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke förvägvisning.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får användas.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

I1. Turistväg

I3. Landmärke

I4. Världsarv