Tillbaka

I3. Landmärke

Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intressesom kan ses från vägen. Symbolen på märket visar en siluett av platsen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får användas.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

I1. Turistväg

I2. Turistområde

I4. Världsarv