Tillbaka

Linjemålning

Vi utför såväl tillfällig som permanent linjemålning, beroende på arbetets karaktär. Tillfällig linjemålning innebär att färgen sprayas på underlaget. Sprayade linjemålningar finns tillgängliga i vitt och gult och är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ i de fall linjerna enbart är tillfälliga. Vid trafikomläggningar används alltid gul färg. En sprayad linjemålning håller i upp till ett års tid och behöver inte fräsas bort när arbetet är färdigställt utan målas enkelt över. Permanent linjemålning innebär att underlaget markeras med termoplast som bränns fast. Permanent linjemålning har mycket lång hållbarhetstid och rekommenderas vid färdigställande av arbetet mycket mer.

Hitta din depå

Relaterade Produkter

Premark rulle

Premark vägmarkering

Snökäppar

Markeringsfärg