Tillbaka

A24. Varning för sidvind

Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Hitta din depå