Tillbaka

C32. Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.

Hitta din depå