Tillbaka

C7. Förbud mot trafik med tung lastbil

Märket avser förbud mot trafik med tung lastbil. Avser förbudet även mot trafik med lätt lastbil anges detta på en tilläggstavla.

Hitta din depå