Tillbaka

F33. Räddningsplats

Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Siffran anger räddningsplatsens nummer. Avvikelse från färg får inte ske.

Hitta din depå