Lämna anbudsarbetet till oss

Arbetet med att vinna upphandlingar är hårt och
missar kan leda till förlorade affärer, frigör resurser
genom att lämna anbudsarbetet inom trafiklösningar till oss.

Läs mer om hur vi jobbar med Anbud
Projektansvariga inom bygg som planerar med ritningar

Vi hjälper er att vinna fler anbud

Det annonseras tusentals offentliga upphandlingar årligen och för att öka chansen att
vinna anbuden måste man vara ute i god tid och föra en löpande dialog med organisationer
inom offentlig sektor. Vi har kompetensen och erfarenheten som krävs för
att hjälpa er vinna fler anbud och göra fler affärer.

Hur hittar jag upphandlingar?

Annonser för upphandlingar går att hitta på flera platser. Stora upphandlingar annonseras oftast i EU:s gemensamma databas och i Sverige finns det även bevakningstjänster och privata annonsdatabaser där du kan hitta uppdrag för anbud.

Planering inför anbud

När du har hittat en intressant upphandling är det första steget att begära ut upphandlingsdokumenten som innehåller information du behöver för att kunna lämna anbud. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du ska förbereda dig innan du lämnar anbud.

Hur går processen till?

Upphandlingar kan se olika ut beroende på flera saker, till exempel upphandlingens värde, organisationens rutiner och förutsättningar och vilket anbudsförfarande som används i upphandlingen. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på vad som gäller för upphandlingen när du lämnar ett anbud.

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning